Artikler

Artiklene er bestemmelsesord for substantiv og adjektiv. De viser kjønn, kasus, bestemt eller ubestemt form for ordet/orda som kommer etter.

Bestemt artikkel.

 

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

Nominativ

der

die

das

die

Akkusativ

den

die

das

die

Genitiv

des

der

des

der

Dativ

dem

der

dem

den

Merk: Den bestemte artikkel har bare bøyde former.
Merk: Bortsett fra genitiv hankjønn og intetkjønn samsvarer endingene med dem vi har i sterk adjektivbøyning.
Andre ord som bøyes som den bestemte artikkel:
Dieser, jeder, welcher.

Ubestemt artikkel.

 

Hankjønn

Hunkjønn

Intetkjønn

Flertall

Nominativ

ein

eine

ein

*(keine)

Akkusativ

einen

eine

ein

(keine)

Genitiv

eines

einer

eines

(keiner)

Dativ

einem

einer

einem

(keinen)

* Ein har naturligvis ingen flertallsform, men kein bøyes som ein.

 Merk: Ubestemt artikkel har ingen ending i nominativ hankjønn, og nominativ og akkusativ intetkjønn. Det er etter disse formene at adjektivet får sterk bøyning.
Merk: Når den ubestemte artikkel står aleine, har den ikke ubøyde former:
Wo ist das Buch? – Hier liegt
eines.

Andre ord som bøyes som den ubestemte artikkel: kein og eiendomspronomena.

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
02.07.09