Pronominaladverb.

 

Pronominaladverb dannes av da- eller dar- + preposisjon. da- hvis preposisjonen begynner på konsonant, dar- hvis den begynner på vokal: daran, darauf, darüber, davon, damit, dafür, dagegen osv. Slike pronominaladverb brukes i følgende tilfelle:

 

1.   Der vi på norsk har preposisjon + den eller det.

Jeg tenker på det. – Ich denke daran.

Vi regner med det. – Wir rechnen damit.

Hun er stolt av det. – Sie ist stolz darauf.

Han venter på den. – Er wartet darauf.

 

Hvis det dreier seg om en person, vil vi naturligvis ikke bruke den eller det, og da brukes heller ikke pronominaladverb i tysk:

Jeg venter på ham. Ich warte auf ihn.

Hun er stolt av ham. – Sie ist stolz auf ihn.

 

2.   Foran en leddsetning.

På norsk kan vi ha preposisjon foran en leddsetning, det kan man normalt ikke i tysk. Istedenfor preposisjon bruker man da et pronominaladverb:

Vi venter på at alt blir i orden: Wir warten darauf, dass alles in Ordnung wird.

Vi regner med at alle kan komme: Wir rechnen damit, dass alle kommen können.

 De tviler på at han kommer i rett tid: Sie zweifeln daran, dass er rechtzeitig kommt.

 

Unntak: Ohne kan stå foran leddsetning: Ohne dass er es wusste, waren sie schon verschwunden.

 

3.   Foran en infinitiv.

På norsk kan vi ha en preposisjon foran infinitiv, det kan man normalt ikke i tysk.

Jeg regner med å komme i morgen: Ich rechne damit, morgen zu kommen.

Jeg tenker på å begynne alt i dag: Ich denke daran, schon heute zu beginnen.

Han er redd for å forbi hunden: Er hat Angst davor, an dem Hund vorbeizugehen.

Jeg lengter etter å reise ferie: Ich sehne mich danach, auf Urlaub zu fahren.

 

Unntak: anstatt/statt, ohne og um kan stå foran infinitiv.

 

Er ging an ihnen vorbei, ohne zu grüßen

Sie wollten in die Stadt gehen, statt zu arbeiten.

Er muss mehr arbeiten, um das Ziel zu erreichen.

 

I spørsmål brukes wo- eller wor- + preposisjon: womit, wofür, woran, worauf osv. Det gjelder spørsmål som i norsk begynner med hva og slutter med preposisjon:

Hva tenker du ? Woran denkst du?

Hva venter du ? Worauf wartest du?

Hva er du opptatt med? Womit bist du beschäftigt?

Hva ler du av? Worüber lachst du?

 

De samme orda brukes når spørsmåla gjengis i indirekte tale: (se leddsetninger)

Ich frage, woran du denkst.

Ich weiß nicht, worauf du wartest.

Ich möchte wissen, womit du beschäftigt bist.

Ich weiß nicht, worüber du lachst.

 

De samme pronominaladverba brukes i en type relativsetninger:

Her er et problem som jeg tenker mye på: Hier ist ein Problem, woran ich viel denke.

Det er en sak som vi må snakke om. Es ist eine Sache, worüber wir sprechen müssen.

 

Vi ser her at relativpronomenet peker tilbake på en sak eller et forhold, og at relativsetninga i norsk slutter med preposisjon. Hvis relativpronomenet hadde pekt tilbake på en person, ville vi få relativsetninger av denne typen:

Er ist ein Mann, an den ich viel denke.

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
Sist oppdatert
22.07.09