122 Übersetzungen

Her må man være svært nøyaktig, et manglende komma er nok til at svaret ikke blir godkjent. Hvis du ikke får godkjent svar, bruk fasitfunksjonen og sammenlign med det du har skrevet. Spør også læreren om det er noe du er i tvil om. Der det er flere riktige alternativ, har jeg lagt dem inn i programmet. For eksempel har jeg lagt inn ”wäre” ved siden av ”sei” i indirekte tale. Likevel har jeg ikke lagt inn et stort antall alternativ. Hvis den norske setningen har leddsetning til slutt, skal du også ha leddsetning til slutt i oversettelsen din, selv om en både i tysk og norsk kan begynne med leddsetning.
Det er mange oppgaver her, og det ville forundre meg om det ikke her og der finnes feil. Gi meg beskjed hvis du finner feil, da kan jeg straks rette dem.
Foreløpig er det mest relativt vanskelige oppgaver her. Det har å gjøre med det undervisningstrinnet jeg arbeider med for tiden. Etter hvert vil det også komme enklere oppgaver.

Einfache Übungen

Sein, persönliches Pronomen Match-Übung

Sich vorstellen Match-Übung

Haben, persönliches Pronomen Match-Übung

Fragen stellen

Das Klassenzimmer

Präsens, wohnen, einfach

Es sind --

Präsens, heißen, einfach

Präsens, sein, einfach

Präsens, fahren, einfach

Präsens, haben, einfach

Präsens, trinken, einfach

Präsens, trainieren, einfach

Präsens, arbeiten, einfach

Präsens, lesen, einfach

Präsens, schreiben, einfach

Präsens, schlafen, einfach

Subjekt und Akkusativobjekt

Präsens + Prädikativ

Präsens + Akkusativobjekt

Akkusativobjekt, Possessivpronomen

Präsens. Geben + zwei Objekte

Präsens. Erzählen + zwei Objekte

Ich kaufe dir ein Messer, Dativobjekt, persönliches Pron.

Perfekt mit haben, einfach

Perfekt mit sein, einfach

Perfekt mit sein oder haben, einfach

Futurum, einfach

Possessivpronomen, alle, einfach

Possessivpronomen, alle, einfach 2

Possessivpronomen, „si, sin, sitt, sine“, einfach

Genitiv, einfach

Pronominaladverb

Pronominaladverb + Gliedsatz

Pronominaladverb + Infinitiv

Pronominaladverb

woran? An wen?

Statt + Infinitiv

Um + Infinitiv

Ohne + Infinitiv

 

Verben

Bleiben oder werden?

 

Hypothetischer Konjunktiv

Wenn alles in Ordnung wäre

Konjunktiv, indirekte Rede

Konjunktiv? Indirekte Rede

Konjunktiv, indirekte Rede, Hauptsatz

„Ansteckender“ Infinitiv mit Konjunktiv

Infinitiv oder Partizip Perfekt?

Infinitiv oder Partizip Perfekt  (2)

Infinitiv

dürfen

müssen

können

sollen

wollen

Modalverben, Perfekt, „ansteckender“ Infinitiv

Perfekt mit haben

Werden, „skal“, „kommer til å

Perfekt, haben oder sein?

Perfekt  mit sein

Futurum und Passiv

Norwegisch: Präteritum, Deutsch: Perfekt

Passiv Perfekt

Passiv Präsens

worden oder geworden?

Passiv Infinitiv

Zusammengesetzte Verben, Perfekt

Zusammengesetzte Verben, Infinitiv

Zusammengesetzte Verben, Hauptsatz und Gliedsatz

Präpositionsausdrücke und Zeitausdrücke

Zeitausdrücke. Vor

Zeitausdrücke. Wie lange? Wie oft?

Zeitausdrücke. i tre dager – drei Tage

Zeitausdrücke. seit - Präsens

Zeitausdrücke. An, in

Zeitausdrücke. In

Zeitausdrücke. In, vor oder seit?

 

Zeitausdrücke. gestern Vormittag

Wo – wohin. Wechselpräpositionen

Wechselpräpositionen

Wechselpräpositionen

Akkusativpräpositionen

Dativpräpositionen

Nach, zu, an, in (til)

Im Ausland, in England

Genitivpräpositionen

 

Pronomen

ein - kein

etwas – nichts – jemand – niemand - einige

einer - keiner

viel - wenig

nicht - kein

mehr – weniger - mehrere

wer, wen, wem

Dieser – der da (+komparativ)

Possessivpronomen

 

Possessivpronomen, alle

Possessivpronomen, sein - ihr

Possessivpronomen, euer - ihr

Possessivpronomen, unser - euer

Possessivpronomen, mein(er) – dein(er)

Persönliches Pronomen, ich – mich – mir, du – dich - dir

Persönliches Pronomen, er – ihn – ihm, sie – sie - ihr

Persönliches Pronomen, sie – sie - ihnen

Persönliches Pronomen, der Bleistift - er

Persönliches Pronomen, wir – uns, ihr - euch

Reflexivpronomen

Reflexivpronomen, ich setze mich, kaufe mir

Sätze und Konjunktionen

wenn - wann

wenn - als

wenn - ob

Relativpronomen. Akkusativ

Relativpronomen, Nominativ

Präposition + Relativpronomen

Relativpronomen. Dativ

Relativpronomen, huset vi bor i

Relativpronomen, gemischt

Gliedsätze, dass

dass, einfach

 

Gliedsätze, ob

Gliedsätze, weil

Relativpronomen, was

Gliedsätze, während

Gliedsätze, obwohl

Gliedsätze, bis

Gliedsätze, wenn

Gliedsätze, gemischt

Indirekte Fragesätze

Indirekte Fragesätze

 

Copyright © 2009 Hogne Vindenes
01.07.09